Onze diensten 

 

 

In de gemeente Utrecht hebben 8 bedrijventerreinen gezamenlijk besloten het bestaande camerasysteem te vervangen door een nieuw hoogwaardig camerasysteem dat wordt uitgekeken door een private partij. Hiermee ontstaat er een uniek aaneengeschakeld netwerk waardoor onder andere door middel van kentekenplaatherkenning alsook trends in de videocontentanalyse belangrijke informatie beschikbaar komt om de veiligheid en leefbaarheid op de bedrijventerreinen te bevorderen.

Vereniging U-Safe is vanaf de start nauw betrokken bij de aanbesteding en alle betrokken partijen en verzorgt de kwaliteitsbewaking en optimalisering van de beveiliging middels camera’s en/of collectieve surveillance voor de gebieden. Vereniging U-Safe is bekend met het gehele traject alsook bij de stakeholders. In de gebieden waar U-Safe de kwaliteitsbewaking voor de camera’s vervult, wordt dit op de gebruikelijke toegangswegen middels bebording aangegeven.

Met de vernieuwing van de camera’s is ook incidentopvolging ingevoerd om de beveiliging verder te optimaliseren. Al jaren wordt op een aantal bedrijventerreinen naast cameratoezicht ook collectieve surveillance en/of alarmopvolging uitgevoerd, Vereniging U-Safe streeft naar aantrekkelijke tarieven die door tenders tot stand komen. Door een select aantal partijen te kiezen kan U-Safe inkoopkracht genereren om tot aantrekkelijke tarieven te komen.

Wat mag u van U-safe verwachten?

Controle op en bewaken van afspraken overeengekomen in en voortvloeiende uit betreffende SLA’s en overige afspraken met de verschillende partijen zoals o.a met.:

  • Camera-uitkijkcentrale cameraplan (ook onaangekondigde controle bezoeken) 

  • Surveillance dienst 

  • Incidentenopvolging 

  • Alarmopvolging 

  • Gemeente Gemeente (Convenant en Cameraplan) enz. 

Rapportages en andere management informatie van de Camera-uitkijkkamer en Beveiliger(s) controleren. Surveillance- en alarm-opvolging rapporten analyseren en de kwaliteit van de dienstverlening bewaken en waar mogelijk verbeteren.

 

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie!